Membria

Biserica are nevoie de persoane care să fie membri în Consiliul Parohial şi alte comitete, să predea la şcoala duminicală, să pregătească mâncare pentru evenimentele organizate in scopul strângerii de fonduri, acestea fiind doar câteva din necesităţile unei parohii. În America, bisericile au statutul de organizaţii non-profit şi sunt finanţate doar de membrii parohieni, neprimind fonduri din partea statului sau Episcopiei. De aceea membrii înşişi trebuie să suporte cheltuielile normale de operare ale parohiei, iar veniturile adiţionale să meargă la fondul de construcţie şi întreţinere. De la înfiinţarea ei, în urma cu mai bine de 2 ani, parohia noastră a fost suportată integral prin iubirea, generozitatea şi jertfa parohienilor ei.

Unii membri pot sa contribuie mai mult, alţii mai puţin. "Să dea fiecare aşa cum socoteşte el cu inima, nu cu părere de rău sau de silă" (cf. II Cor. IX, 7). Pentru buna funcţionare a oricărei parohii trebuie să existe un buget pe baza căruia să se desfăşoare diferite activităţi (duhovniceşti, filantropice, culturale). Din acest motiv am alcătuit un formular intitulat "Formular de membru" prin care se exemplifică dorinţa fiecăruia de a contribui financiar în fiecare an. Formularul de membru este disponibil la Biserică şi online pe site-ul Bisericii (FormularDeMembru2011.pdf). Încurajăm completarea acestui formular pentru a putea evalua cât mai corect situaţia financiară a Bisericii noastre.

De multe ori necesităţile financiare ale Bisericii depăşesc fondurile estimate să se acumuleze pe baza acestor formulare de membru. De aceea se organizează diferite activitati (în special picnicuri sau mese festive), cu scopul de a suplimenta aceste fonduri.

CE ÎNSEAMNĂ SI CUM DEVIN MEMBRU?

Una dintre primele întrebări pe care o persoană nouă ce vine la Biserică o pune este: "Ce înseamnă şi cum devin membru?". Răspunsul prompt la această întrebare este: "Crede şi te botează" (cf. Fapte II, 38). Credinţa noastră în Domnul Iisus Hristos, Botezul nostru în numele Sfintei Treimi, pecetea Darului Duhului Sfânt prin care suntem marcaţi prin ungerea cu Sfântul Mir - în felul acesta devenim membri ai Bisericii. Cei mai mulţi dintre noi am fost botezaţi în Biserica Ortodoxă când eram mici, prin credinţa părintilor şi naşilor noştri, părinţi spirituali. Unii, din anumite motive, nu au fost botezaţi când erau mici. Acesta a fost cazul în Biserica primară când botezul adulţilor era foarte comun şi care devine tot mai comun astăzi. Alţii au fost botezaţi în alte biserici creştine.

Dacă nu ai fost botezat, primul pas spre a deveni membru este să studiezi credinţa creştină şi apoi să te botezi. Dacă ai fost botezat cu apă în numele Sfintei Treimi într-o altă biserică, atunci trebuie să fii primit în Biserica Ortodoxă prin ungerea cu Sfântul Mir. Prin apă şi prin Duh (Ioan III, 5) devenim membri ai Trupului lui Hristos (I Cor. XII, 27). Dacă doreşti să devii membru dar nu ai fost botezat şi uns cu mir în Biserica Ortodoxă, ar trebui să vorbeşti cu preotul.

Primul semn al membriei noastre este participarea la Sfânta Liturghie şi Trupul şi Sângele lui Hristos. Încă de la începutul Creştinismului, membrii Trupului lui Hristos se adunau în fiecare duminică să participe la Sfânta Liturghie. Mulţi dintre noi luăm acest lucru ca atare. Dar în locurile unde Biserica a fost şi este persecutată, acest act simplu ar putea aduce pericole sau chiar moartea. În America, cu toate că suntem liberi să alegem şi să practicăm religia, mulţi dintre noi simţim presiunile şi obligaţiile pe care societatea le pune asupra noastră şi care ne-ar putea împiedica să mergem la Biserică duminica. Trebuie să reţinem că adunându-ne să savarsim Sfânta Liturghie reprezintă o mărturie puternică pentru cei din jurul nostru.

Biserica poartă cu sine responsabilităţi serioase. Dumnezeu ne oferă acest mare har şi noi trebuie să răspundem. Acest lucru îl facem în diferite feluri. Legătura cu Dumnezeu o menţinem prin rugăciune regulată şi Sfintele Taine. Ne hrănim spiritul cu citirea Sfintei Scripturi şi alte lecturi duhovniceşti. Ne întărim caracterul iubindu-i pe cei din jurul nostru, inclusiv pe duşmanii noştri. Ne arătăm copii credincioşi ai Tatălui ceresc ajutându-i pe cei la necaz şi împărtăşind cu alţii din cele cu care Dumnezeu ne-a binecuvântat. Pe scurt, trebuie să păstrăm în inimile noastre cuvintele Domnului care ne-a spus: "Voi sunteţi lumina lumii;...Aşa să lumineze lumina voastră înaintea oamenilor încât ei să vadă faptele voastre cele bune şi să-L slăvească pe Tatăl vostru din ceruri." (Matei V, 14-16).

În centrul vieţii noastre în Hristos este Biserica însăşi. Biserica nu este o simplă organizaţie în societate, ci o instituţie divino-umană. Ca instituţie divină, Biserica este darul lui Dumnezeu către lume. În şi prin Biserică suntem hrăniţi ca şi creştini. Ca instituţie umană, Biserica a fost păstrată de credincioşi de peste doua mii de ani. Acum este responsabilitatea noastră să păstrăm şi să întărim această comoară pentru noi şi pentru generaţiile viitoare. Unul dintre modurile prin care facem aceasta este sprijinirea lucrării Bisericii. De asemenea, facem aceasta oferind în mod voluntar timpul nostru, talentele pe care le avem precum şi prin darurile financiare. Toate acestea sunt importante. Fiecare persoană oferă cât poate, după posibilităţi.

Ne rugăm ca Bunul şi Iubitorul Dumnezeu să continue să cerceteze şi să aibă grijă de via aceasta pe care a sădit-o dreapta Sa. (cf. Psalm LXXX, 14-15)