Rugăciunea Înaintea Începerii Unei Lucrări

Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, care ai spus prin gura profetului David: "Omul merge la muncă şi trudeşte pînă se înserează". Prin gura binecuvîntatului apostol Pavel ai spus: "Cel ce nu munceşte, nu va mînca." Şi cu gura Ta prea curată ai spus: "Fără mine nu poţi face nimic."

Am ascultat cuvintele Tale sfinte, cu tot sufletul şi inima mea, Doamne, şi mă îndrept spre bunătatea Ta cu smerenie. Ai milă de mine şi ajută-mă pe mine, un păcătos, ca să termin lucrarea pe care acum o încep, în numele Tatălui, al Fiului şi al Sfântului Duh.

Amin.