Rugăciunea Pentru Călătorie

Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, cela ce eşti Calea, Adevărul şi Viaţa şi ai călătorit împreună cu sluga Ta Iosif, precum şi cu cei doi ucenici ce mergeau spre Emaus.

Stăpâne, călătorește şi cu mine robul Tău, binecuvântând călătoria mea. Trimite-mi ca lui Tobie pe Îngerul păzitor, ca să-mi fie mie povăţuitor şi ocrotitor şi să ma ferească nevătămat de toate întâmplările rele, ca în pace şi în sănătate să mă întorc întru ale mele şi toată viaţa mea să preamăresc numele Tău, al Tatălui, al Fiului şi al Sfântului Duh.

Amin.