Rugăciunea Pentru Fraţi Şi Surori

Doamne Ţie mă rog pentru fraţii şi surorile mele. Dăruieşte-le lor sănătate, pace, iubire, viată şi darul Tău cel sfânt, ca să umble în căile Tale şi să facă cele plăcute Ţie. Dă-ne Doamne să trăim în pace şi iubire. Ascultă Doamne rugăciunea noastră şi ne miluieşte pe noi; că milostiv şi iubitor de oameni eşti şi Ţie mărire înălţăm Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor.

Amin.