Rugăciunea Pentru Părinţi

Dumnezeule al bunătăţii, care mi-ai dat părinţi, prin care am avut parte de binecuvântările Tale. Îţi mulţumesc Ţie pentru viaţa care mi-ai dat-o prin ei, şi pentru că le-ai dat putinţă să aibă grijă de mine. Mă rog Ţie, cu smerenie, pentru sănătatea şi pacea lor.

Îndelung răbdătorule Doamne, primeşte mulţumirile mele pentru binecuvântările date părinţilor mei. Atotputernicule, ai milă de ei în continuare şi iartă-le păcatele. În bunătatea Ta, răsplăteşte-i pentru grija şi dragostea care mi-au arătat; apără-i de toate necazurile şi întristările, şi dă-le lor viată lungă şi fericită.

Binecuvântează-ne Doamne, ca să facem numai ceea ce este plăcut în faţa Ta şi împreună să slăvim numele Tău, în toate zilele noastre.

Amin.