Rugăciune pentru soţ/soţie

Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, care ne-ai învăţat să ne rugăm tot timpul unul pentru celălalt, ceea ce facem acum cerându-Ţi mila şi bunăvointa, ai grijă şi păzeşte pe soţul meu (soţia mea) de toate relele, cele văzute şi cele nevăzute. Dă-i lui (ei) sănătate şi înţelepciune ca să-şi îndeplinească toate îndatoririle, cele după voinţa şi porunca Ta. Păzeşte-l (o) de toate ispitele cărora le-ar putea cădea pradă.

Sprijineşte-l (o) în credinţă adevărată şi dragoste, ca să putem trăi împreună în cinste, şi luminează-ne căile după voia Ta. Că a Ta este puterea şi gloria în vecii vecilor. Amin.

Bunule Doamne, ajută-ne să ne amintim mereu de sfinţenia căsătoriei şi întăreşte legătura noastră. Miluieşte-ne ca să putem trăi vieţile noastre în credintă şi dragoste.

Ajută-ne să ne înţelegem şi să avem încredere unul în altul şi depărtează de la noi certurile. Binecuvântează-ne şi ai milă de noi, ca să fim demni de împărăţia Ta; că Tu esti preasfânt, şi Ţie ne închinăm: Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh, acum şi în vecii vecilor.

Amin.